Subscribe Now
Trending News
28 May 2024

Blog Post

SANATIN İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ
 

SANATIN İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Psikiyatri Servisi’nde yürütülmekte olan “Sanat Psikoterapisi ve Rehabilitasyon Programında” tedavisinin önemli bir ayağını oluşturan sanat psikoterapi atölyelerinde üretilen ürünlerin yer alacağı 28-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan sergide sanat psikoterapi atölyelerinde  yapılmış fotoğraf, resim, seramik, ebru ve el sanatları eserleri sergilenecektir.

Birçok ülkede ayrı bir meslek alanı olarak tanımlanan sanat psikoterapileri, sağlık ve ruh sağlığı alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Resim, müzik, . dans, drama, fotoğraf gibi çeşitli sanat dallarına yönelik geliştirilen tekniklerle ruhsal bozukluk tanısı almış bireylerin iyileşme ve rehabilitasyonunda çeşitli yararlar sağlanmaktadır.

Ülkemizde de, İstanbul Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Psikiyatri Servisi’nde bu konuda eğitim almış uzmanlarla, uzun yıllardır tedavinin bir parçası olarak sanat psikoterapi atölyeleri yürütülmektedir. Bu atölyelerde hastaların, duyumsal, duygusal, bedensel, algısal birçok açıdan kısıtlanmışlığını azaltarak yabancılaşma ve toplumdan kopmalarını önlemek, hastalığın kronikleşmesine engel olmak, depresyon, stres ve kaygı ile başa çıkmalarına yardımcı olmak, hastaların öz-gücünü geliştirerek daha sağlıklı yollarla kendilerini ifade etmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Kökleri insanlık tarihi kadar eski olan sanat ilk ifade araçlarındandır. Katılımcıların zengin iç dünyalarını yansıttıkları eserlerin yer aldığı bu serginin hasta kimliği yerine, üreten/sanatçı kimliğini oluşturmaya ve katılımcıların öz-gücünü harekete geçirmeye katkı sağlayacağını düşünülmektedir.

Related posts

Bir cevap yazın