Subscribe Now
Trending News
16 Tem 2024

Blog Post

OBEZİTE BİR HASTALIKTIR
 

OBEZİTE BİR HASTALIKTIR 

18 Mayıs, Avrupa Obezite Günü… Avrupa Obezite Araştırmaları Derneği (EASO) tarafından ilk defa 2010 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilen bu günde obezite ile mücadele konusunda kamu bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2016 verilerine göre obezite dünya genelinde 1975’ten bu yana 3 katına çıktı. Dünyada halen 650 milyondan fazla kişi obezite ile yaşıyor. Obezite hastalarının sayısı dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giderek artıyor. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması’na göre Türkiye’de obezite hastalığı görülme sıklığı yüzde 36… Yani ülkemizde her 3 kişiden biri obeziteli.

Obezite ve komplikasyonlarının dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı problemi olma özelliğini koruduğuna dikkat çeken Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk, “Obezite hastalığının tedavisinde diyetisyenden psikoloğa, egzersiz uzmanından hekime tüm disiplinleri barındıran bir ekip birlikte görev yapmalıdır. Obeziteyle mücadele, hükümetler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, endüstri ve medya gibi bileşenlerin ortaklığıyla hızlanarak devam etmelidir. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de obeziteli bireyler önyargılarla karşılaşıyor. Bu önyargıların tedavinin önüne engel olmaması için biz doktorlara bu noktada çok önemli görevler düşüyor. Avrupa Obezite Araştırmaları Derneği’nin üyesi olarak, biz de farkındalığın arttırılması, eğitimler verilmesi, bilimsel araştırmaların desteklenmesi, obezitenin önlenmesi ve tedavisi yolunda çalışmalar yapıyoruz” açıklamasını yaptı.

Avrupa Obezite Günü’nün obezitenin tedavi edilebilir kronik bir hastalık olduğunun anlatılması için çok önemli bir fırsat olduğunu belirten Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Burak Cem, şunları söyledi:

“Dünya Sağlık Örgütü’nün 2016 verilerine göre obezite dünya genelinde 1975’ten bu yana 3 katına çıktı. Dünyada fazla kilolu 1.9 milyar yetişkin insanın 650 milyonu obez. Yine, 5 yaşın altındaki 41 milyon çocuk ise fazla kilolu veya obez. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması’na göre, Türkiye’de obezite hastalığı görülme sıklığı yüzde 36. Türkiye’de her 3 kişiden birisi obeziteli. Novo Nordisk olarak, obezitenin tedavi edilebilir kronik bir hastalık olduğunu anlatmak ve obeziteli bireylere yeni ilaç tedavileri sunarak hayatlarını iyileştirmek için çalışıyoruz.”

OBEZİTE TEDAVİSİNDE EN BÜYÜK GÖREV SAĞLIK ÇALIŞANINA DÜŞÜYOR

Dünyada ve Türkiye’de obezite kronik bir hastalık olarak kabul edilse bile pek çok obeziteli birey hala tedavi edilemiyor. Geçen ay İskoçya Glasgow’da gerçekleyen Avrupa Obezite Kongresi’nde açıklanan ACTION IO (Awareness, Care, and Treatment In Obesity MaNagement – an International Observation) global çalışmaya 5 kıtada 11 ülkede 14.500 obeziteli birey ve 2.800 sağlık mesleği mensubu katıldı. Araştırmanın sonuçlarına göre, obezitenin algılanmasında sağlık mesleği mensupları ve obeziteli bireyler arasında ciddi farklar bulunuyor.

  • Her 10 obeziteli bireyden 8’i kilo verme sorumluluğunun yalnızca kendilerine ait olduğunu düşünüyor.
  • 10 sağlık mesleği mensubundan 7’si obeziteli bireylerin kilo vermeye ilgi duymadıklarını düşünürken, obeziteli bireylerin sadece 1’i ilgi duymadığını bildirmiştir.
  • Obeziteli bireylerin %81’i geçmişte en az bir defa kilo vermek için ciddi çaba göstermişse de sağlık mesleği mensupları, hastalarının yalnızca %35’inin böyle bir çabaları olduğuna inanmaktadır.
  • Sağlık uzmanlarının %68‘i obeziteli bireylerin kilo verme motivasyonu olmadığına inanırken, obeziteli bireylerin cevaplarında bu oran sadece %20.

Related posts

Bir yanıt yazın